Souvenir Rohani

Souvenir Rohani

Souvenir rohani adalah sebuah benda yang identik dengan event atau acara relegius, yang mempunyai bentuk ringkas, mungil serta mempunyai nilai artistik.


Arrow